Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Běleč nad Orlicí
Název změna č. 1 ÚP Běleč nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Běleč nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=99108521&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Území
Běleč nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Běleč nad Orlicí

Zadání
V evidenci ÚPD od 2022
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 16. 8. 2022
Poznámka schválení pořízení: 16.8.2022