Práce s portálem | Práce s mapou

Portál ÚPD Královéhradeckého kraje

V rámci úprav a rozšíření funkčnosti portálu došlo k jeho zásadní modernizaci a přechodu na nové technologie. Technologický upgrade se především soustředí na klientské rozhraní portálu, zejména přechod z technologie Java applet na kombinaci technologií HTML5+JavaScript. Portál by tedy měl bez potíží fungovat v prohlížečích napříč platformami, a to včetně mobilních. To by uživatelům portálu mělo jednak přinášet více informací a současně zkrátit/zrychlit cestu k nim.

Nově pasport nabízí

  • přehlednější a intuitivnější práci s pasportem a jeho mapovými kompozicemi
  • inovovaný systém práce s bezešvými výkresy územních plánů a jejich změn, resp. úplných znění za celý kraj
  • WMS jsou poskytovány dle standardu 1.3.0 alterna­tivně 1.1.0

Krajský úřad Královéhradeckého kraje od roku 2004 zpřístupňuje na internetu hlavní výkresy ÚP obcí, případně ÚPN SÚ a dalších ÚPD, které jsou platnými dokumentacemi pro danou obec. Od roku 2006 se součástí portálu o ÚP stala aplikace pro evidenci územně plánovací činnosti v kraji. Ta je v pasivním modu dostupná uživatelům internetu, kterým zpřístupňuje informace o jednotlivých ÚPD, evidované pomocí této aplikace administrátory krajského úřadu.