Kartogramy

Data v mapových pohledech jsou aktualizovaná jednou denně. Načítají se dynamicky z údajů průběžně editovaných pro jednotlivé dokumentace.

Počet rozpracovaných dokumentací Rozpracovaná dokumentace v nejpokročilejším stadiu zpracování
Zobrazuje počet aktuálně rozpracovaných dokumentací v obci. Nezapočítávají se dokumentace, jejichž zpracování bylo ukončeno Zobrazuje obce podle toho v jaké fázi zpracování se nachází dokumentace, která je nejpokročilejší aktuálně rozpracovanou dokumentací
Stáří nejnověji schválených dokumentací - základní dokumentace Stáří nejnověji schválených dokumentací - změny i základní dokumentace
Zobrazuje obce podle toho, jak stará je nejnovější platná základní ÚP dokumentace v obci. Zobrazuje obce podle toho, jak stará je nejnovější platná ÚP dokumentace v obci
Dostupnost platné dokumentace v archivu Dostupnost platné dokumentace na webu
Zobrazuje obce podle toho, zda je výkresová a textová část dostupná v archivu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Pro kartogram je důležité, zda je v archivu dostupná veškerá planá nebo jen některé platné, popř. žádné z platných dokumentací v obci. Zobrazuje obce podle toho, zda je na webu v rámci této aplikace dostupná výkresová a textová část platných ÚPD v obci. Pro kartogram je důležité, zda je na webu dostupná veškerá planá nebo jen některé platné, popř. žádné z platných dokumentací v obci.
Územní plány zpracované dle MINIS Dokumentace podle zpracovatele
Zobrazuje obce podle toho, zda dokumentace evidované v této aplikaci byly zpracovány dle MINIS. Pro kartogram je rozhodující, zda podle MINIS byla zpracována veškerá planá nebo jen některé platné, popř. žádné z platných dokumentací v obci. Zobrazuje obce podle zpracovatele poslední platné základní dokumentace popřípadě podle zpracovatele poslední platné změny. (Nezobrazují se zpracovatelé právě rozpracovaných dokumentací).