Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 - změna č. 1
Typ dokumentu Územní studie
Obec Běleč nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 15. 3. 2012
Účinnost OOP 15. 3. 2012
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=39007205
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚS Běleč n. O. - lokalita 15
Dokumentace je nahrazena ÚP Běleč nad Orlicí
Poznámka možnost využití ukončena k 13.1.2017
Architekti
Novotný Stanislav
Území
Běleč nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Běleč nad Orlicí