ÚPD

ÚPD obcí

Informativní webová prezentace vybraných textových a grafických částí ÚPD obcí Královéhradeckého kraje. ÚPD je dostupná v kontextu několika mapových aplikací, wms služeb a katalogového přehledu.

Více »

ZÚR

ZÚR

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje jsou dostupné na webu kraje v úplném znění a několika následujících aktualizacích.

Více »

ÚAP

ÚAP

ÚAP kraje a ÚAP ORP v portálu DMVS. Rozbory udržitelného rozvoje území kraje. ......

Více »


bezešvý výkres

Bezešvý výkres

Výkresy územních plánů (obcí) oříznuté hranicemi řešeného území daného územního plánu sestavené do "bezešvého výkresu". Použité jsou pouze výkresy v dané obci aktuální. V kontextu mapové aplikace je možné pracovat s výkresy, legendami, parcelami, zjistit informace o dokumentacích v obci, zavolat speciální mapovou aplikaci sestavenou pro konkrétní obec, .... .

Více »

api

WMS

Výkresy ÚP i ZÚR jsou dostupné ve formě mapové služby OGC standardu WMS 3.1 a v souladu s nároky INSPIRE.

Více »

minis

MiNiS

Minimální standard pro zpracování ÚP v GIS a CAD. Krajský úřad Královéhradeckéh kraje je jedním ze šesti krajů ČR, které požadují zpracovávat ÚP dle standardu MiNiS.

Více »


  HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.

O technickou stránku portálu - web, mapový server a aplikace se stará
Josef Beneš benes zavinac hv.cz
+420 220611045 nebo +420 602262771

  Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Tematický obsah portálu a jeho aktualizaci a rozvoj zajišťuje
Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Jitka Macková
Případné náměty a připomínky zasílejte dle telefonního seznamu.