Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚS Běleč n. O. - lokalita 15
Typ dokumentu Územní studie
Obec Běleč nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 9. 11. 2009
Účinnost OOP
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=66157167
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 - změna č. 1
Poznámka možnost využití ukončena k 13.1.2017
Architekti
Novotný Stanislav
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Běleč nad Orlicí