Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Běleč n. Orlicí
Název Změna č. 2 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Běleč nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 7. 8. 2008
Účinnost OOP 26. 8. 2008
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=8277530&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Běleč nad Orlicí
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Běleč nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Běleč nad Orlicí

Zadání
V evidenci ÚPD od 2006
Číslo jednací stanoviska 22822/UP/2006/Du
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 24. 8. 2006
Poznámka schválení pořízení: 12.3.2004
Návrh
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 7638/UP/2008/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 12. 5. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka