Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Běleč nad Orlicí
Název ÚS zastavitelné plochy Z1f a Z1g a Z9 Běleč nad Orlicí
Typ dokumentu Územní studie
Obec Běleč nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 5. 11. 2018
Účinnost OOP 5. 11. 2018
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=8898563
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Stanislav
Území
Běleč nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Běleč nad Orlicí