Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Běleč nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Běleč nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 29. 12. 2016
Účinnost OOP 13. 1. 2017
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=99108521
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Běleč n. Orlicí
Změna č. 1 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí
Změna č. 2 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí
a dalších 3 dokumentací ...
Poznámka 1. zpráva o uplatňování ÚP Běleč nad Orlicí, vyplývá změna č. 1, 6/2022, Sl, schválena:_ 16.8.2022
Architekti
Šejvlová Jana
Území
Běleč nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Běleč nad Orlicí

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 27. 12. 2012
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 29.6.2011
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 4. 9. 2014
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 17708/UP/2014/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 20. 10. 2014
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 21. 7. 2016
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-24145/UP/2016/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 21. 7. 2016
Poznámka 1. VP: 18.6.2015 17404/UP/2015/Sl, 19.6.2015
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-34388/UP/2016 KUKHK-10665/UP/2016/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 24. 10. 2016
Poznámka po 1. VP:KUKHK-10665/UP/2016/Sl 22.3.2016