WMS

Jde o služby, díky které lze prohlížet obrázky map, legend a případně získávat i informace, které jsou připojené k objektům zobrazeným v mapě. Formát WMS je standardizovaný konsorciem OGC a INSPIRE.

Níže uvádíme seznam služeb poskytovaných z Portálu ÚPD Královéhradeckého kraje a několika dalších užitečných služeb.

Služby WMS poskytované portálem

Služby jsou poskytovány dle standardu v. 3.1 a v souřadných systémech OGC: 5514 a OGC: 4326 na adresách:

Další zajímavé služby