Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 2 ÚP Adršpach
Typ dokumentu Územní plán
Obec Adršpach
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Broumov
Datum vydání OOP 8. 8. 2016
Účinnost OOP 25. 8. 2016
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=94308106&RC_ZMENY=3
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje změna č. 1 ÚP Adršpach
Dokumentace je nahrazena změna č. 4 ÚP Adršpach
Poznámka archivován i PS po zm. 2
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Adršpach (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Adršpach

Zadání
V evidenci ÚPD od 2015
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 28. 4. 2015
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 18.12.2014
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2015
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání 10. 11. 2015
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK–5711/UP/2016/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 4. 2. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 25. 5. 2016
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ) KUKHK–19103/UP/2016/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 27. 5. 2016
Poznámka