Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 4 ÚP Adršpach
Typ dokumentu Územní plán
Obec Adršpach
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Broumov
Datum vydání OOP 6. 10. 2020
Účinnost OOP 22. 10. 2020
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=94308106&RC_ZMENY=4
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Adršpach
změna č. 1 ÚP Adršpach
změna č. 2 ÚP Adršpach
Poznámka zkrácený postup archivována změna i ÚZ po změně
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Adršpach (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Adršpach

Zadání
V evidenci ÚPD od 2019
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 24. 4. 2019
Poznámka schválení pořízení: 24.4.2019
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 19797/UP/2020
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 2. 7. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 12. 3. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka
Návrh - §53 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 19797/UP/2020
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 31. 8. 2020
Poznámka