Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Adršpach
Typ dokumentu Územní plán
Obec Adršpach
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Broumov
Datum vydání OOP 12. 10. 2010
Účinnost OOP 9. 11. 2010
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=94308106
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPO Adršpach
změna č. 1 ÚPO Adršpach
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Adršpach
Poznámka 1. zpráva o uplatňování ÚP (11/2014), Va, nevyplývá změna 2. zpráva o uplatňování ÚP, 1/2019, nevyplývá změna, SM
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Adršpach (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Adršpach

Zadání
V evidenci ÚPD od 2008
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum schválení 11. 11. 2008
Poznámka schválení pořízení: 13.2.2007
Návrh
V evidenci od 2010
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 8040/UP/2010/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 4. 5. 2010
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 5. 10. 2010
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka