Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚS k ÚPD Adršpachu - rozvojová plocha Z20 - stavby pro individuální rekreaci
Typ dokumentu Územní studie
Obec Adršpach
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Broumov
Datum vydání OOP 5. 10. 2020
Účinnost OOP
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=4267521
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka původně schváleno k využití? 5.11.2012, r. 2020 ověřena aktuálnost
Architekti
Krtička Aleš (Ateliér TSUNAMI s.r.o.)
Území
Adršpach (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Adršpach