Dokumentace | Archiv - změna č. 2 ÚP Adršpach (8. 8. 2016) - nahrazeno dokumentací změna č. 4 ÚP Adršpach

Archivováno
8. 11. 2016
Archivované skeny
Výkresy ano
Texty ano
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Text

Seznam dokumentací vztažených k obci Adršpach