Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Adršpach
Typ dokumentu Územní plán
Obec Adršpach
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Broumov
Datum vydání OOP 26. 3. 2014
Účinnost OOP 10. 4. 2014
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=94308106&RC_ZMENY=1
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Adršpach
Dokumentace je nahrazena změna č. 2 ÚP Adršpach
Poznámka k archivaci předán (17.6.2014) PS po 1. změně, naskenován
Architekti
Koutová Alena
Území
Adršpach (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Adršpach

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska 16771/UP/2012/Tov
Datum stanoviska
Referent Veronika Tovarová
Datum schválení 16. 4. 2013
Poznámka schválení pořízení: 26.6.2012
Návrh - společné jednání
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 26. 9. 2013
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 21645/UP/2013/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 4. 5. 2013
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 27. 2. 2014
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka