Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Běleč n. Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Běleč nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ HK
Datum vydání OOP 12. 10. 2000
Účinnost OOP
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=8277530
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Běleč nad Orlicí
Poznámka
Architekti
Gabriel Zdeněk
Území
Běleč nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Běleč nad Orlicí

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 8. 12. 1994
Poznámka
Souborné stanovisko
Název
Referent
Datum 5. 11. 1998
Poznámka
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka