Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Nová Ves ÚP Nová Ves 11. 6. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
Nová Ves změna č. 2 ÚPO Nová Ves 28. 7. 2010 ano ano ano ano ano ano
Nová Ves změna č. 1 ÚPO Nová Ves 24. 9. 2008 ano ano ano ano ano ano
Nová Ves ÚPO Nová Ves 16. 8. 2006 ano ano ano ano ano ano
Nová Ves změna č. 1 ÚP Nová Ves 5. 12. 2022 ano ano ano ano ano ano
1