Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Nová Ves
Název změna č. 1 ÚPO Nová Ves
Typ dokumentu Územní plán
Obec Nová Ves
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 24. 9. 2008
Účinnost OOP 9. 10. 2008
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=62470644&RC_ZMENY=1
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Nová Ves
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Nová Ves (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Nová Ves

Zadání
V evidenci ÚPD od 2007
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 28. 11. 2007
Poznámka schválení pořízení: 13.6.2007
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 8974/UP/2008/Du
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 4. 6. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 31. 7. 2008
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska
Poznámka