Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Nová Ves
Název změna č. 2 ÚPO Nová Ves
Typ dokumentu Územní plán
Obec Nová Ves
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec n.O.
Datum vydání OOP 28. 7. 2010
Účinnost OOP 13. 8. 2010
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=62470644&RC_ZMENY=2
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Nová Ves
Poznámka
Architekti
Křelina František
Území
Nová Ves (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Nová Ves

Zadání
V evidenci ÚPD od 2009
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 9. 9. 2009
Poznámka schválení pořízení: 22.12.2008
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2010
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 8598/UP/2010/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 17. 5. 2010
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 12. 7. 2010
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka