Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Nová Ves
Typ dokumentu Územní plán
Obec Nová Ves
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 5. 12. 2022
Účinnost OOP 21. 12. 2022
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=63600
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Nová Ves
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Petrů Ivana
Území
Nová Ves (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Nová Ves

Návrh - společné jednání
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-13653/UP/2022
Referent Michal Just
Datum stanoviska 16. 8. 2022
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 19. 5. 2022
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Michal Just
Datum stanoviska
Poznámka bez připomínek