Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Nová Ves ÚPO Nová Ves 16. 8. 2006 ano ano ano ano ano ano
Nová Ves změna č. 1 ÚPO Nová Ves 24. 9. 2008 ano ano ano ano ano ano
Nová Ves změna č. 2 ÚPO Nová Ves 28. 7. 2010 ano ano ano ano ano ano
Nová Ves ÚP Nová Ves 11. 6. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
Nová Ves změna č. 1 ÚP Nová Ves 5. 12. 2022 ano ano ano ano ano ano
1