Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Machov změna č. 3 ÚP Machov ne ne ne ne ano
Machov změna č. 2 ÚP Machov 21. 11. 2023 ano ne ne ne ano
Machov změna č. 1 ÚP Machov 14. 3. 2011 ano ano ano ano ano ano
Machov ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Machov ÚP Machov 30. 10. 2008 ano ano ano ano ano ano
1