Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Machov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Machov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 14. 3. 2011
Účinnost OOP 2. 4. 2011
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=7587833&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Machov
Poznámka do archivu byl předán i PS po 1. změně (předáno: 23.5.2014) - neskenován; předán nové ÚZ po změně č. 1 : 22.4.2020
Architekti
Falta Bedřich
Území
Machov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Machov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení 26. 5. 2010
Poznámka schválení pořízení: 3.2.2010
Návrh
V evidenci od 2010
Číslo jednací metodického stanoviska 19866/UP/2010/Cej
Referent Alena Cejnarová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 22764/UP/2010/Cej
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska 10. 12. 2010
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 3. 2. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska
Poznámka