Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Machov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Machov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 14. 3. 2011
Účinnost OOP 2. 4. 2011
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=7587833&RC_ZMENY=1
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Machov
Dokumentace je nahrazena změna č. 2 ÚP Machov
Poznámka do archivu byl předán i PS po 1. změně (předáno: 23.5.2014) - neskenován; předán nové ÚZ po změně č. 1 : 22.4.2020
Architekti
Falta Bedřich
Území
Machov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Machov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení 26. 5. 2010
Poznámka schválení pořízení: 3.2.2010
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2010
Číslo jednací metodického stanoviska 19866/UP/2010/Cej
Referent Alena Cejnarová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 22764/UP/2010/Cej
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska 10. 12. 2010
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 3. 2. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska
Poznámka