Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 2 ÚP Machov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Machov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 21. 11. 2023
Účinnost OOP 7. 12. 2023
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=7587833&RC_ZMENY=2
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje změna č. 1 ÚP Machov
Poznámka
Architekti
Metelka Pavel
Metelka Pavel
Území
Machov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Machov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2020
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 16. 12. 2020
Poznámka na základě 2. zprávy o uplatňování ÚP Machov
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2022
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Veronika Tovarová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání 25. 4. 2022
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KHKHK - 28235/UP/2020/Hy
Referent Helena Hyšková
Datum stanoviska 24. 4. 2023
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 21. 6. 2023
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ) KUKHK-28235/UP/2020
Referent Helena Hyšková
Datum stanoviska 21. 6. 2023
Poznámka
Návrh - §53 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ)
Referent Helena Hyšková
Datum stanoviska
Poznámka