Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Machov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Machov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 30. 10. 2008
Účinnost OOP 18. 11. 2008
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=7587833
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Machov
Poznámka v archivu je i PS dokumentace po 1. změně ÚP (archivováno 23.5.2014) zpráva o uplatňování ÚP Machov, KUKHK–10969/UP/2016/Hg , 23.3-.2016,, HG, nevyplývá změna 2. zpráva o uplatňování ÚP Machov, 9/2020, vyplývá změna č. 2, schválena : 16.12.2020
Architekti
Falta Bedřich
Území
Machov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Machov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2006
Číslo jednací stanoviska 24026/UP/2006/Sl
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 30. 11. 2006
Poznámka schválení pořízení: 1.11.1996
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 12219/UP/2008/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 17. 7. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 25. 9. 2008
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska
Poznámka