Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Bartošovice v Orlických horách
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bartošovice v Orlických horách
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov nad Kněžnou
Datum vydání OOP 4. 5. 2023
Účinnost OOP 19. 5. 2023
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=63090
MINIS ano
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Bartošovice v Orlických horách
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Bartošovice v Orlických horách (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bartošovice v Orlických horách

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Bartošovice v Orlických horách ÚPSÚ Bartošovice v Orl. h. 2. 6. 1998 ne ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 3 ÚPSÚ Bartošovice v Orl. horách ne ne ne ne ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 1 ÚPSÚ Barotošovice v Orl. h. 14. 3. 2011 ano ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 2 ÚPSÚ Bartošovice v Orl. H. 19. 5. 2015 ano ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách ÚP Bartošovice v Orlických horách 23. 6. 2021 ano ano ano ano ano   ano ano
Bartošovice v Orlických horách ÚS Bartošovice v Orlických horách, zastavitelné plochy ZB8 12. 4. 2022 ano ne ne ne ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 1 ÚP Bartošovice v Orlických horách 4. 5. 2023 ano ano ano ano ano   ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2022
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 23.3.2022
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 20. 12. 2022
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ) KUKHK–38428/UP/2022
Referent Helena Hyšková
Datum stanoviska 11. 1. 2023
Poznámka