Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Bartošovice v Orlických horách
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bartošovice v Orlických horách
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov nad Kněžnou
Datum vydání OOP 23. 6. 2021
Účinnost OOP 8. 7. 2021
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=28887576
MINIS ano
SEA ano
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Bartošovice v Orl. h.
změna č. 3 ÚPSÚ Bartošovice v Orl. horách
změna č. 1 ÚPSÚ Barotošovice v Orl. h.
a dalších 1 dokumentací ...
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Bartošovice v Orlických horách
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Bartošovice v Orlických horách (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bartošovice v Orlických horách

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Bartošovice v Orlických horách ÚPSÚ Bartošovice v Orl. h. 2. 6. 1998 ne ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 3 ÚPSÚ Bartošovice v Orl. horách ne ne ne ne ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 1 ÚPSÚ Barotošovice v Orl. h. 14. 3. 2011 ano ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 2 ÚPSÚ Bartošovice v Orl. H. 19. 5. 2015 ano ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách ÚP Bartošovice v Orlických horách 23. 6. 2021 ano ano ano ano ano   ano ano
Bartošovice v Orlických horách ÚS Bartošovice v Orlických horách, zastavitelné plochy ZB8 12. 4. 2022 ano ne ne ne ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 1 ÚP Bartošovice v Orlických horách 4. 5. 2023 ano ano ano ne ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 24. 3. 2014
Poznámka schválení pořízení: 25.3.2013
Návrh
V evidenci od 2019
Číslo jednací metodického stanoviska 26643/UP/2019/Hav
Referent Petra Havlová
Datum metodického stanoviska 30. 10. 2019
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 2. 10. 2019
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 7019/UP/2020
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska 11. 3. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 15. 4. 2021
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-15759/UP/2021 (Pan)
Referent Lucie Panušová
Datum stanoviska 27. 5. 2021
Poznámka 1. VP . 29.6.2020, KUKHK-16572/UP/2020 (Pan) 1.7.2020
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-38008/UP/2020 (Pan)
Referent Lucie Panušová
Datum stanoviska 13. 1. 2021
Poznámka