Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Bartošovice v Orl. h.
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bartošovice v Orlických horách
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OKÚ RK
Datum vydání OOP 2. 6. 1998
Účinnost OOP 18. 6. 1998
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=9290546
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Bartošovice v Orlických horách
Poznámka
Architekti
Růžičková Vendulka
Území
Bartošovice v Orlických horách (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bartošovice v Orlických horách

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Bartošovice v Orlických horách ÚPSÚ Bartošovice v Orl. h. 2. 6. 1998 ne ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 3 ÚPSÚ Bartošovice v Orl. horách ne ne ne ne ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 1 ÚPSÚ Barotošovice v Orl. h. 14. 3. 2011 ano ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 2 ÚPSÚ Bartošovice v Orl. H. 19. 5. 2015 ano ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách ÚP Bartošovice v Orlických horách 23. 6. 2021 ano ano ano ano ano   ano ano
Bartošovice v Orlických horách ÚS Bartošovice v Orlických horách, zastavitelné plochy ZB8 12. 4. 2022 ano ne ne ne ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 1 ÚP Bartošovice v Orlických horách 4. 5. 2023 ano ano ano ano ano   ano ano
1
Návrh - společné jednání
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska 10. 3. 1998
Datum veřejného projednávání
Poznámka