Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Bartošovice v Orlických horách
Název ÚS Bartošovice v Orlických horách, zastavitelné plochy ZB8
Typ dokumentu Územní studie
Obec Bartošovice v Orlických horách
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov nad Kněžnou
Datum vydání OOP 12. 4. 2022
Účinnost OOP 12. 4. 2022
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=71826898
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Harom Tomáš
Území
Bartošovice v Orlických horách (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bartošovice v Orlických horách

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Bartošovice v Orlických horách změna č. 3 ÚPSÚ Bartošovice v Orl. horách ne ne ne ne ano
Bartošovice v Orlických horách ÚS Bartošovice v Orlických horách, zastavitelné plochy ZB8 12. 4. 2022 ano ne ne ne ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 2 ÚPSÚ Bartošovice v Orl. H. 19. 5. 2015 ano ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 1 ÚPSÚ Barotošovice v Orl. h. 14. 3. 2011 ano ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách ÚPSÚ Bartošovice v Orl. h. 2. 6. 1998 ne ano ano ano ano ano
Bartošovice v Orlických horách změna č. 1 ÚP Bartošovice v Orlických horách 4. 5. 2023 ano ano ano ano ano   ano ano
Bartošovice v Orlických horách ÚP Bartošovice v Orlických horách 23. 6. 2021 ano ano ano ano ano   ano ano
1