Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Albrechtice nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Albrechtice nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 4. 2. 2021
Účinnost OOP 19. 2. 2021
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=70350282&RC_ZMENY=1
MINIS ano
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Albrechtice nad Orlicí
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Novotný Karel
Území
Albrechtice nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Albrechtice nad Orlicí

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Albrechtice nad Orlicí ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 19. 2. 1998 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 1 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 13. 12. 2001 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 2 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 27. 9. 2005 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 3 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 17. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí ÚP Albrechtice nad Orlicí 25. 1. 2013 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí ÚS-zastavitelé plochy Z3 a Z4 v Albrechticích nad Orlicí 27. 9. 2017 ne ne ne ne ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 1 ÚP Albrechtice nad Orlicí 4. 2. 2021 ano ano ano ano ano   ano ano
1
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 32007/UP/2020
Referent Petra Havlová
Datum stanoviska 18. 11. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 21. 7. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ) 18549/UP/2020
Referent Petra Havlová
Datum stanoviska 27. 7. 2020
Poznámka