Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Albrechtice nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Albrechtice nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 25. 1. 2013
Účinnost OOP 9. 2. 2013
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=70350282
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí
změna č. 1 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí
změna č. 2 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí
a dalších 1 dokumentací ...
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Albrechtice nad Orlicí
Poznámka 1. zpráva o uplatňování ÚP Albrechtice nad Orlicí, 11/2016, Sm, nevyplývá zm. 1, schválena: 15.2.2018 2. zpráva o uplatňování ÚP Albrechtice nad Orlicí, 9/2022, Ju, nevyplývá zm. schválena: 13.12.2022
Architekti
Chládek Robert
Území
Albrechtice nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Albrechtice nad Orlicí

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Albrechtice nad Orlicí ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 19. 2. 1998 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 1 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 13. 12. 2001 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 2 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 27. 9. 2005 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 3 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 17. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí ÚP Albrechtice nad Orlicí 25. 1. 2013 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí ÚS-zastavitelé plochy Z3 a Z4 v Albrechticích nad Orlicí 27. 9. 2017 ne ne ne ne ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 1 ÚP Albrechtice nad Orlicí 4. 2. 2021 ano ano ano ano ano   ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2011
Číslo jednací stanoviska 5427/UP/2011/Sm
Datum stanoviska 30. 3. 2011
Referent Radana Smolová
Datum schválení 19. 5. 2011
Poznámka schválení pořízení: 2.2.2011
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2012
Číslo jednací metodického stanoviska 7078/UP/2012
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska 14. 5. 2012
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání 9. 5. 2012
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 11776/UP/2012/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 13. 7. 2012
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 26. 11. 2012
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka