Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Albrechtice nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Týniště n.O.
Datum vydání OOP 19. 2. 1998
Účinnost OOP 17. 3. 1998
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=19320950
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Albrechtice nad Orlicí
Poznámka
Architekti
Zemánková Jelena
Území
Albrechtice nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Albrechtice nad Orlicí

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Albrechtice nad Orlicí ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 19. 2. 1998 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 1 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 13. 12. 2001 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 2 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 27. 9. 2005 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 3 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 17. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí ÚP Albrechtice nad Orlicí 25. 1. 2013 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí ÚS-zastavitelé plochy Z3 a Z4 v Albrechticích nad Orlicí 27. 9. 2017 ne ne ne ne ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 1 ÚP Albrechtice nad Orlicí 4. 2. 2021 ano ano ano ano ano   ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 10. 8. 1995
Poznámka schválení pořízení: 19.12.1994
Souborné stanovisko
Název
Referent
Datum 21. 8. 1996
Poznámka
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent
Datum stanoviska 26. 6. 1997
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka