Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Albrechtice nad Orlicí
Název ÚS-zastavitelé plochy Z3 a Z4 v Albrechticích nad Orlicí
Typ dokumentu Územní studie
Obec Albrechtice nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 27. 9. 2017
Účinnost OOP 27. 9. 2017
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=88775270
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Chládek Robert
Území
Albrechtice nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Albrechtice nad Orlicí

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Albrechtice nad Orlicí ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 19. 2. 1998 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 1 ÚP Albrechtice nad Orlicí 4. 2. 2021 ano ano ano ano ano   ano ano
Albrechtice nad Orlicí ÚS-zastavitelé plochy Z3 a Z4 v Albrechticích nad Orlicí 27. 9. 2017 ne ne ne ne ano
Albrechtice nad Orlicí ÚP Albrechtice nad Orlicí 25. 1. 2013 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 3 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 17. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 2 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 27. 9. 2005 ano ano ano ano ano ano
Albrechtice nad Orlicí změna č. 1 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí 13. 12. 2001 ano ano ano ano ano ano
1