Dokumentace | Archiv - změna č. 1 ÚPO Adršpach (15. 11. 2005) - nahrazeno dokumentací ÚP Adršpach

Archivováno
1. 2. 2007
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Vyhláška

Seznam dokumentací vztažených k obci Adršpach