Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Hořičky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hořičky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 27. 6. 2019
Účinnost OOP 12. 7. 2019
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=92417542&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Hořičky
Poznámka pouze změna textové části, grafická část zůstává beze změny
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Hořičky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hořičky

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hořičky ÚP Hořičky 7. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Hořičky ÚPO Hořičky 13. 10. 2004 ne ne ne ne ano
Hořičky ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Hořičky změna č. 1 ÚP Hořičky 27. 6. 2019 ano ano ano ano ano ano
Hořičky změna č. 1 ÚPO Hořičky 21. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Hořičky změna č. 2 ÚPO Hořičky 7. 5. 2009 ano ano ano ano ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum schválení 27. 11. 2017
Poznámka schválení pořízení: 10.5.2017
Návrh
V evidenci od 2018
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 18. 1. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-22326/UP/2018/Hof
Referent Pavla Hofmanová
Datum stanoviska 27. 6. 2018
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 5. 4. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska
Poznámka