Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Hořičky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hořičky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 27. 6. 2019
Účinnost OOP 12. 7. 2019
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=92417542&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Hořičky
Poznámka pouze změna textové části, grafická část zůstává beze změny
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Hořičky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hořičky

Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum schválení 27. 11. 2017
Poznámka schválení pořízení: 10.5.2017
Návrh
V evidenci od 2018
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 18. 1. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-22326/UP/2018/Hof
Referent Pavla Hofmanová
Datum stanoviska 27. 6. 2018
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 5. 4. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska
Poznámka