Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Hořičky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hořičky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 7. 12. 2011
Účinnost OOP 27. 12. 2011
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=92417542
MINIS ano
MMR ne
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Hořičky
změna č. 1 ÚPO Hořičky
změna č. 2 ÚPO Hořičky
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Hořičky
Poznámka zpráva o uplatňování ÚP Hořičky KUKHK-26270/UP/2016/Pro 15.8.2016,Pro, nevyplývá změna, schválena : 5.12.2016
Architekti
Falta Bedřich
Území
Hořičky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hořičky

Zadání
V evidenci ÚPD od 2011
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení 14. 7. 2011
Poznámka schválení pořízení: 9.6.2010
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2011
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 17685/UP/2011/Cej
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska 4. 10. 2011
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 2. 12. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska
Poznámka