Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Hořičky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hořičky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 7. 12. 2011
Účinnost OOP 27. 12. 2011
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=92417542
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Hořičky
změna č. 1 ÚPO Hořičky
změna č. 2 ÚPO Hořičky
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Hořičky
Poznámka zpráva o uplatňování ÚP Hořičky KUKHK-26270/UP/2016/Pro 15.8.2016,Pro, nevyplývá změna, schváalena : 5.12.2016
Architekti
Falta Bedřich
Území
Hořičky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hořičky

Zadání
V evidenci ÚPD od 2011
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení 14. 7. 2011
Poznámka schválení pořízení: 9.6.2010
Návrh
V evidenci od 2011
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 17685/UP/2011/Cej
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska 4. 10. 2011
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 2. 12. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska
Poznámka