Dokumentace | Archiv - změna č. 1 ÚP Adršpach (26. 3. 2014) - nahrazeno dokumentací změna č. 2 ÚP Adršpach

Archivováno
21. 5. 2014
Archivované skeny
Výkresy ano
Texty ano
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano

Seznam dokumentací vztažených k obci Adršpach