Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPO Hořičky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hořičky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 13. 10. 2004
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=04528
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Hořičky
Poznámka
Architekti
Vojtěch Milan
Území
Hořičky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hořičky

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hořičky ÚPO Hořičky 13. 10. 2004 ne ne ne ne ano
Hořičky změna č. 1 ÚPO Hořičky 21. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Hořičky změna č. 2 ÚPO Hořičky 7. 5. 2009 ano ano ano ano ano ano
Hořičky ÚP Hořičky 7. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Hořičky změna č. 1 ÚP Hořičky 27. 6. 2019 ano ano ano ano ano ano
Hořičky ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
1
Návrh
V evidenci od 2004
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Hofmanová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska 22638/RR/2004/Hof
Referent Pavla Hofmanová
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka