Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Nový Ples ÚP Nový Ples 21. 2. 2023 ano ne ne ne ano
Nový Ples změna č. 2 ÚPO Nový Ples 17. 3. 2016 ano ano ano ano ano ano
Nový Ples změna č. 1 ÚPO Nový Ples 8. 8. 2003 ano ano ano ano ano ano
Nový Ples ÚPO Nový Ples 2. 1. 2001 ano ano ano ano ano ano
1