Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Nový Ples
Typ dokumentu Územní plán
Obec Nový Ples
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jaroměř
Datum vydání OOP 21. 2. 2023
Účinnost OOP 8. 3. 2023
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=74872987
MINIS ano
MMR ne
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Nový Ples
změna č. 1 ÚPO Nový Ples
změna č. 2 ÚPO Nový Ples
Poznámka
Architekti
Vojtěch Milan
Území
Nový Ples (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Nový Ples

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení 13. 9. 2012
Poznámka rozodnutí o pořízení: 8.12.2011
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2020
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK-29279/UP/2020
Referent Veronika Tovarová
Datum metodického stanoviska 30. 10. 2020
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání 23. 10. 2020
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-29279/UP/2020
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 10. 2. 2021
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 11. 10. 2022
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ) KUKHK-29279/UP/2020
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska 12. 10. 2022
Poznámka 1. VP: 14.12.2021, KUKHK-29279/UP/2020/Tov 14.12.2021