Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Nový Ples změna č. 2 ÚPO Nový Ples 17. 3. 2016 ano ano ano ano ano ano
Nový Ples změna č. 1 ÚPO Nový Ples 8. 8. 2003 ano ano ano ano ano ano
Nový Ples ÚPO Nový Ples 2. 1. 2001 ano ano ano ano ano ano
Nový Ples ÚP Nový Ples 21. 2. 2023 ano ne ne ne ano
1