Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Zdelov ÚPO Zdelov 18. 10. 2002 ano ano ano ano ano ano
Zdelov ÚP Zdelov ne ne ne ne ano
Zdelov změna č. 2 ÚPO Zdelov 5. 4. 2012 ano ano ano ano ano ano
Zdelov změna č. 1 ÚPO Zdelov 18. 3. 2011 ano ano ano ano ano ano
1