Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Zdelov
Název změna č. 2 ÚPO Zdelov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Zdelov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 5. 4. 2012
Účinnost OOP 20. 4. 2012
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=60355120&RC_ZMENY=2
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Petrů Ivana
Území
Zdelov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Zdelov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 25. 7. 2010
Poznámka schválení pořízení: 19.3.2010
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2011
Číslo jednací metodického stanoviska 14601/UP/2011/Cej
Referent Alena Cejnarová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání 19. 7. 2011
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 16991/UP/2011/Cej
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska 21. 9. 2011
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 7. 12. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Alena Cejnarová
Datum stanoviska
Poznámka