Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Zdelov ÚP Zdelov ne ne ne ne ano
Zdelov změna č. 2 ÚPO Zdelov 5. 4. 2012 ano ano ano ano ano ano
Zdelov změna č. 1 ÚPO Zdelov 18. 3. 2011 ano ano ano ano ano ano
Zdelov ÚPO Zdelov 18. 10. 2002 ano ano ano ano ano ano
1