Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Chlumec nad Cidlinou
Název ÚS Chlumec nad Cidlinou - lokality Z25a, Z25b a Z26
Typ dokumentu Územní studie
Obec Chlumec nad Cidlinou
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 18. 11. 2020
Účinnost OOP 18. 11. 2020
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=05180
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Kramář Pavel
Území
Chlumec nad Cidlinou (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Chlumec nad Cidlinou