Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 3 ÚP Chlumec nad Cidlinou
Typ dokumentu Územní plán
Obec Chlumec nad Cidlinou
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 14. 2. 2022
Účinnost OOP 1. 3. 2022
URL adresa ILAS https://eupc.uur.cz/reglist?id=65754
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje změna č. 4 ÚP Chlumec nad Cidlinou
Poznámka
Architekti
Žaluda Eduard
Území
Chlumec nad Cidlinou (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Chlumec nad Cidlinou

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Chlumec nad Cidlinou ÚPO Chlumec nad Cidlinou 31. 3. 1999 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 1 ÚPO Chlumec nad Cidlinou 11. 12. 2000 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 2 ÚPO Chlumec nad Cidlinou 23. 6. 2001 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 3 ÚPO Chlumec nad Cidlinou 23. 6. 2004 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 5 ÚPO Chlumec nad Cidlinou 25. 8. 2004 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 6 ÚPO Chlumec nad Cidlinou 13. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou ÚP Chlumec nad Cidlinou 21. 9. 2011 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 5 ÚP Chlumec nad Cidlinou ne ne ne ne ano
Chlumec nad Cidlinou ÚS Chlumec nad Cidlinou - lokalita Z37 a Z72 5. 4. 2013 ne ne ne ne ano
Chlumec nad Cidlinou ÚS Chlumec nad Cidlinou - lokalita Z8 - Skalka 12. 11. 2013 ne ne ne ne ano
Zadání
V evidenci ÚPD od 2019
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 27. 3. 2019
Poznámka na základě zprávy o uplatňování
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 22. 6. 2020
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 3234/UP/2019
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 2. 8. 2021
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 29. 9. 2021
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 3234/UP/2019
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 4. 10. 2021
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-3234/UP/20219
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 24. 11. 2021
Poznámka