Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Bačetín
Název ÚS Bačetín - lokalita Z2
Typ dokumentu Územní studie
Obec Bačetín
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 11. 9. 2020
Účinnost OOP 11. 9. 2020
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=52067202
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Slavík Milan
Zadrobílek Pavel
Území
Bačetín (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bačetín