Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚS krajiny správního obvodu ORP Nový Bydžov
Typ dokumentu Územní studie
Obec Barchov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Nový Bdžov
Datum vydání OOP 30. 9. 2019
Účinnost OOP 30. 9. 2019
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=66302126
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Beránek Karel (T-Plan, s.r.o.)
Území
Barchov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Barchov